Deel dit:
Share

Uitgave in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), waarin aandacht wordt gevraagd voor de ruimtelijke ontwikkelingen en de bouwkunst in de periode 1850-1940.

Het eerste gedeelte van dit boek is een boeiend, lezenswaardige betoog met als bouwstenen de geologische en geomorfologische achtergronden, het cultuurlandschap, mens en ruimte, en architectonische kwaliteit. Daarna volgt een overzicht van verschillende gebouwen, gerangschikt naar bestemming. De regionale benadering die het MIP kenmerkt komt in dit deel zeer goed tot haar recht.

Opvallende elementen zijn: de oriëntatie van de verschillende Limburgse streken op vooral België en Duitsland, de traditionele verschillen tussen de regio’s onderling en de uiteenlopende ontwikkelingsmomenten en -tempo’s.

Koop bij bol.com

Spread the word. Share this post!