Deel dit:
Share

Na de eerste twee delen, waarin bedevaartplaatsen in Noord- en Midden-Nederland en Noord-Brabant werden behandeld, komt in dit afsluitende derde deel Limburg aan de orde.

Alfabetisch geordend op plaatsnaam komen zo’n tweehonderd (rooms-katholieke) bedevaartplaatsen aan bod, zowel nog bestaande als reeds verdwenen devoties. Van elke bedevaart worden systematisch gegevens verstrekt over locatie, cultusobjecten, de tijdsperiode waarin de plaats bedevaartsoord was/is en specifieke aspecten van de verering. Tenslotte volgt een uitgebreide bronnenopgave.

Aan het lexicon gaat een inleiding vooraf met wat algemene gegevens over Limburgse bedevaarten, de huidige stand van het onderzoek en een uitleg van de opbouw van de artikelen. Het boek besluit met talrijke kaarten en bijlagen. Het boek bevat vele zwart-witillustraties en een katern kleurenafbeeldingen. Gezien de gedegen opzet en de toegankelijkheid kan gerust van een standaardwerk worden gesproken, dat zowel vanuit kerkhistorisch als cultuurhistorisch en volkskundig perspectief van belang is. In het voorwoord wordt de verschijning van een vierde deel aangekondigd met registers, bijlagen, corrigenda en addenda. Verzorgde uitgave.

Koop bij bol.com

Spread the word. Share this post!