Deel dit:
Share

Het Dal van de Roode Beek ligt langs de midden- en benedenloop van de gelijknamige beek. Het beekdal maakt deel uit van grensoverschrijdend natuur- en landschapspark, dat maar liefst 750 hectare groot is!

Toen en nu
Waar volgens de legende (zie hieronder) vroeger een hevige strijd uitgevochten werd, bestaat het landschap nu uit een combinatie van vochtige heide en hellingveen, waar klokjesgentiaan, watergentiaan, beenbreek en kleine veenbes rustig kunnen groeien en u Schotse hooglanders kunt zien grazen.

Schotse hooglanders schieten
Houd de camera maar bij de hand in het natuurgebied. Grote kans dat u in het park een keer de Schotse hooglanders tegenkomt en een mooi plaatje kunt schieten! In 2011 liepen er ongeveer 170 runderen rond, zowel kalfjes als volwassen dieren. Deze grote grazers zijn heel belangrijk voor de natuur.

De runderen grazen heel lang in het jaar gras en andere lage vegetatie. Maar in de winter ‘schillen’ ze bomen. De geschilde bomen sterven langzaam af en bieden in die tijd een goede schuilplaats voor insecten, waar vogels als spechten weer profijt van hebben. Daarnaast komen de grote grazers, als het stevig gevroren heeft, ook op plekken waar ze normaal niet kunnen komen.

Familiedier
Schotse hooglanders trekken in familiegroepen rond. De oudere dieren zijn bijzonder waardevol, want zij leren de jonge dieren veel over het gebied.

De leiding van de kudde is in handen van een oude koe. Zij leidt de kudde naar de beste plekken in het gebied. Jonge stieren blijven vaak tot hun derde levensjaar bij hun moeder. Daarna komen ze in een stierengroep onder leiding van een volwassen stier.

Beheer in handen van FREE Nature
De controle en het beheer van de Schotse hooglanders is door Natuurmonumenten in handen gegeven van FREE Nature. Ziet u iets verontrustends ten aanzien van de Schotse hooglanders in dit gebied? Neemt u dan contact op met FREE Nature op 06 – 53 98 17 14. Op de website van FREE Nature vindt u meer informatie over de organisatie.

Legende van de bloedrode beek
Rond de naam Roode Beek leeft een enigszins lugubere legende. Rond het begin van de jaartelling leefden De Hessen, een Germaanse stam, op de Brunssummerheide. Volgens de legende vochten zij een hevige strijd met de Romeinen om deherschappij over het gebied. Al het bloed dat vloeide, stroomde in de beek, waardoor het water helemaal rood kleurde. Hier heeft Roode Beek haar naam aan te danken.

Tegenwoordig weet iedereen dat de Roode Beek en de Rodenbach hun naam ontlenen aan het rode, ijzerrijke water dat er vanuit het venige gebied instroomt.

De nu nog strakke beek met betonnen bodem en oever zal in de nabije toekomst verdwijnen. Hij maakt plaats voor een brede, ondiepe laagte, waarin de beek haar bedding zelf kan vormgeven. Zie ook de website van degraven.nl.

Natuur en Landschapspark Roode Beek/Rodebach
Het Dal van de Roode Beek ligt in een veel groter, grensoverschrijdend natuurgebied. Aan de Nederlandse kant bestaat dit uit het Leiffendervenn, het Dal van de Roode beek en de Schinvelder Bossen bestaat. In Duitsland omvat het park het voormalige Gangelterbruch en de brede dalvlakte van de Rodebach, lees hier meer.

(advertentie)

Spread the word. Share this post!