Deel dit:
Share

Aan de voet van de steenberg van de voormalige Staatsmijn Wilhelmina aan de Casinolaan 15 te Landgraaf in Park Gravenrode staat de Gedachteniskapel van de Mijnwerkers. De gedachteniskapel is een herinneringsmonument voor alle mijnwerkers in Limburg die door een noodlottig ongeval in de mijn zijn omgekomen.

De huidige kapel werd oorspronkelijk gebouwd als lijkenhuisje van de mijn in 1949. De architekt is onbekend. Bij sluiting van de mijn in 1969 kreeg het de functie van transformatorstation. Vanaf 1970 liep Martin Herbergs uit Simpelveld rond met het idee om dit voormalig bijgebouw van de Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, te renoveren en in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Daarnaast kreeg het idee om hier een gedenkplaats te realiseren als eerbetoon aan de 1169 ondergronds en 286 bovengronds verongelukte mijnwerkers, langzaam aan gestalte. Een stichting werd opgericht en op 8 september 2002 vond de inzegeningsplechtgheid plaats. Hierin werd voorgegaan door Mgr. Frans Wiertz , Bisschop van het Bisdom Roermond in Limburg. De kapel werd toegewijd aan de Heilige Barbara , patrones van de mijnwerkers.

Binnen in de kapel staan de namen van de bovengronds verongelukte mijnwerkers, het jaar dat ze verongelukten en de naam van de mijn waar ze werkzaam waren. Links en rechts voor de kapel staan de namen van de ondergronds verongelukte mijnwerkers eveneens met jaartal en naam van de mijn.

In de kapel staat op een klein altaar een Barbarabeeld vervaardigd door de limburgse kunstenaar en oud mijnwerker Sjef Drummen (1922-1996). Dit beeld stond oorspronkelijk in het gebouw van de Ondergrondse Vak School (O.V.S. ) op de Staatsmijn Emma in Treebeek/Hoensbroek. Het was eigendom van Aalmoezenier Jos Senden. Zijn erfgenamen, de familie Senden uit Kerkrade stelde het spontaan beschikbaar om het in de Gedachteniskapel van de Mijnwerkers weer een waardige plaats te geven.

Bij de renovatie zijn ook weer ramen aangebracht, gekozen werd voor glas-in-lood ramen. De vier ramen zijn ontworpen door de heer Bäumler uit Landgraaf. Op de ramen zijn afzonderlijke typische mijnbouwvoorstellingen te zien. Een mijnlamp, een mijnwerker, een schachtbok en het mijnwerkerssymbool de gekruiste Schlegel und Eisen (hamer en beitel).

Het smeed ijzeren kruis op de kapel is vervaardigd door de heer Mennens uit Simpelveld is beschikbaar gesteld door de heer Zopfi uit Hoensbroek.

Door de ligging van de kapel aan de voet van de voormalige steenberg van de Staatsmijn Wilhelmina in Park Gravenrode en de daar aangelegde wandel- en fietspaden, is het een druk bezocht monument geworden. Een stukje spoor met kolenwagons herinnert ook nu nog aan de mijnbouwactiviteit die hier plaats vond tot 1969.

Fotobron en meer informatie: www.mijnwerkerskapel.nl en www.stichting-wim.nl

Spread the word. Share this post!