In de directe omgeving van Gennep bevinden zich het noordelijkste eigendom en beheergebied van Stichting het Limburgs Landschap. Ten zuiden van Gennep, direct naast de N271 ligt een oppervlakte bos, dat sinds 2010 eigendom is van de Stichting; ten oosten van deze plaats heeft de Stichting Dichterbij zeer recent gronden in erfpacht gegeven. Het gaat in totaal om 20 ha bos met daarin enkele bloemrijke graslandpercelen, heiderestanten en een zeer fraai ven, de Zeven Morgensiep.

Langs de weg Hezeland bevindt zich de ingang van het westelijk deelgebied op de Gennepse Hei, dat via enkele wandelpaden ontsloten is. Het oostelijk deelgebied is vooralsnog gesloten voor publiek, maar zal in de nabij toekomst, nadat herontwikkeling van de gebouwen op het terrein heeft plaatsgevonden, naar verwachting voor wandelaars worden opengesteld. Buslijn 83 (halte Stiemensweg) komt langs het gebied. Door het natuurgebied loopt het zogenaamde Duits Lijntje. Vanaf 1878 was dat de verbinding van London via Berlijn naar St. Petersburg. Daarvan maakten honderdduizenden mensen per jaar gebruik van, waaronder ook veel hoogwaardigheidsbekleders als Russische tsaren en diplomaten. Door de Eerste Wereldoorlog verdween deze functie en de spoorlijn raakte steeds meer in verval. Nu is alleen het tracé nog herkenbaar en loopt er een toeristisch fietspad overheen.

Meer informatie…

Deel dit:
Gennepse Heide

Deel dit bericht!