Deel dit:
Share

Ten zuidwesten van Schin op Geul liggen op de oostelijke helling van het Gerendal twee kleine terreinen van Het Limburgs Landschap. Ze zijn samen nog geen hectare groot en ingeklemd tussen eigendommen van Staatsbosbeheer. Beide percelen bestaan uit goed ontwikkeld kalkgrasland met struweel en bos langs de bovenrand van de helling.

Vanaf NS-station Schin op Geul is het Gerendal na een wandeling van minder dan 2 km bereikt, buslijn 49 (Gulpen-Valkenburg) stopt in de omgeving De kalkgraslanden zijn vanwege hun zeldzaamheid en kwetsbaarheid niet toegankelijk. Ze zijn echter te overzien vanaf het pad dat door het Gerendal loopt. Nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer is een orchideeëntuin aangelegd die een goed beeld geeft van de zeldzame flora die ook in het wild in de omgeving voorkomt. De tuin is geopend in de maanden mei en juni, de bloeitijd van de orchideeën, dagelijks van 10 tot 17 uur.

Meer informatie…

foto: Leo Viëtor

Spread the word. Share this post!