Groeve ’t Rooth is een mergelgroeve die gedeeltelijk is heringericht tot een uniek natuurgebied met droogdalen en hellingbossen. 

Nieuw bezoekersbeleid
Er geldt een nieuw bezoekersbeleid binnen de groeves van Sibelco. In afwachting van een inventarisatie van eventuele risico’s voor bezoekers, mogen de groeves tijdelijk niet zonder begeleiding worden betreden.
Met name voor Groeve ’t Rooth betekent dit, dat de groeve niet meer op zaterdag vrij toegankelijk is voor bezoekers. Sibelco streeft er echter naar om op gezette tijden belangstellenden de gelegenheid te geven dit unieke gebied te bezoeken. De meest actuele informatie hierover is steeds beschikbaar via:
www.ngvafdelingen.nl (kies: afdeling Limburg, Krijtexcursie ’t Rooth)
Daarnaast organiseert Stichting het Limburgs Landschap excursies door het Beschermd Natuurgebied in de groeve.
Het nieuwe, stringente, bezoekersbeleid van Sibelco is een aanvulling op de bestaande bedrijfsprogramma’s voor veiligheid. Het bedrijf, met bijna 250 vestigingen wereldwijd, produceert minerale grondstoffen.

Deel dit:
Share

Deel dit bericht!