Het Imstenraderbos is een eeuwenoud loofbos. Het bos ligt op de steile helling van een erosiegeul, ook wel een grub genoemd. De bodem in het westen van het bos bestaat uit een dik kalkrijk lösspakket. Hier groeien kruiden als slanke sleutelbloem en bosereprijs.

Uilen, roofvogels en vleermuizen
In het Imstenraderbos leven allerlei soorten uilen, roofvogels en vleermuizen. Natuurmonumenten herstelt kleine landschapselementen in het bos zoals meidoornhagen waarin vogels en kleine zoogdieren beschutting vinden.

Deel dit:
Share

Deel dit bericht!