Oneindige rijen op Schiphol en kapotte treinen zijn niet het enige wat zichtbaar is in veel sectoren – de gevolgen van een nationaal personeelstekort zijn pijnlijk duidelijk. Onlangs berekende het CBS dat er voor elke 133 vacatures 100 werkzoekenden zijn; wat betekent dat zelfs als bedrijven proberen hun openstaande posities zo efficiënt mogelijk in te vullen, veel belangrijke functies nog steeds onvervuld zullen blijven.

Een tekort aan personeel is een van de belangrijkste obstakels waarmee veel bedrijven in hun bedrijfsactiviteiten worden geconfronteerd; dit probleem doet zich helaas ook voor binnen de IT.

In de huidige situatie blijft meer dan driekwart van de IT-vacatures onvervuld. Maar wat kan er worden gedaan om dit probleem op te lossen? En hoe speelt digitalisering een sleutelrol bij het opvangen van personeelstekorten?

Hoe groot is het probleem?
Twee uur in de rij staan op Schiphol is weliswaar vervelend, maar vormt geen ernstig probleem. Maar bepaalde sectoren – zoals de gezondheidszorg en het onderwijs – kunnen te maken krijgen met langdurige tekorten die tot ernstiger problemen leiden.

Aanhoudende personeelstekorten kunnen de economische groei op twee manieren beïnvloeden: ze kunnen de productie verminderen en de levering van bepaalde diensten vertragen. In extreme gevallen moeten bedrijven zelfs hun deuren sluiten als ze niet aan voldoende werknemers kunnen komen.

De situatie is vooral nijpend in de IT-sector, waar een tekort aan gekwalificeerde kandidaten al lang een probleem is. Het nationale personeelstekort zal het voor bedrijven en organisaties die veel mensen met technische vaardigheden in dienst hebben alleen maar moeilijker maken om nieuwe mensen te vinden.

Er is geen aparte “informatietechnologiesector” meer: ziekenhuizen, scholen en supermarkten maken allemaal gebruik van IT-oplossingen. En binnen de Nederlandse overheid is een tekort aan IT-personeel steeds problematischer geworden – ook al hebben zij dat niet veroorzaakt.

Een voorbeeld hiervan is de verlaging van de BTW op groenten en fruit door de belastingdienst – een maatregel die nog niet mogelijk is vanwege een “ICT-probleem”, maar kan het echt een technische storing worden genoemd als er ICT-personeel bij betrokken is?

Is er een oplossing voor het personeelstekort?
Een oplossing voor het personeelstekort zal helaas op korte termijn niet gevonden worden, mensen sinds de lockdown blijven nu meer en meer binnen.
Om het probleem van personeelstekorten op termijn aan te pakken, kunt u proberen werkprocessen efficiënter te maken, werknemers uit het buitenland aan te trekken of werknemers om te scholen.

Maar sommige deskundigen beweren dat deze praktische veranderingen niet voldoende zijn om het probleem op te lossen. Zij zeggen dat we een cultuuromslag nodig hebben in onze kijk op werk. We moeten afstappen van een kwantitatieve economie die gericht is op groei en overgaan op een kwalitatieve economie waarin het veel meer gaat om de waarde die we met ons werk kunnen toevoegen aan de samenleving.

Is digitaliseren de oplossing?
Wij geloven dat digitalisering niet de volledige oplossing is voor onze personeelsproblemen, maar het zou een rol kunnen spelen om een deel van het tekort op te vangen.
Meer en meer mensen leven ook digitaal en blijven meer thuis. Mensen laten eten leveren thuis, gereedschap, sociaal zijn alles gebeurt tegenwoordig online. Dingen zoals entertainment ook. Naar de cinema gaan? Bestaat praktisch niet meer, Netflix nam daar de troon.

Voetbal en sporten worden vervangen door zaken zoals online gokken of casino’s. Met de top gokken spellen op sites zoals betFIRST.
Of door videogames zoals FIFA. Dus een andere reden aan de personeel tekort is mensen blijven over het algemeen meer en meer binnen. Dat maakt het personeel tekort groter en groter elk jaar.

Deel dit:
Share

Deel dit bericht!