Deel dit:
Share

Het alcoholisme bracht vooral in geïndustrialiseerde gebieden zoals de Mijnstreek heel wat sociaal-maatschappelijke ellende teweeg. De fles maakte voor arbeiders het gereguleerde bestaan draaglijker. Even konden kommer en kwel vergeten worden, met alle negatieve gevolgen van dien. Niet zelden gaf de arbeider een aanzienlijk deel van het weekloon uit aan drankconsumptie. De katholieke drankbestrijding probeerde dit te voorkomen en scharnierde rondom de nationale koepelorganisatie Sobriëtas, die in 1899 werd opgericht.

Ook in Limburg werden duizenden katholieken lid, bezochten lezingen en congressen, lazen tijdschriften en almanakken, speelden toneelstukken, liepen mee in processies en optochten en namen deel aan andere grote manifestaties, om uiteindelijk Koning Alcohol van zijn troon te stoten. In Koning Alcohol schetst Chris Dols een panorama van de katholieke drankbestrijdingscultuur in Limburg. Met behulp van veel verschillende soorten contemporain bronnenmateriaal slaagt hij erin om deze cultuur weer tot leven te brengen. Over de katholieke drankweer publiceerde hij in 2007 al bij Uitgeverij Aprilis het boek De geesel der eeuw, dat veel lof oogstte.

Koop bij bol.com

Deel dit bericht!