Linne is een kerkdorp in Midden-Limburg dat valt onder de gemeente Maasgouw. Het dorp ligt op een zogeheten laagterras aan de oever van de Maas. Door de ligging op het terras wordt Linne vrijwel geheel gevrijwaard van overstromingen, zelfs als de Maas een extreem hoge waterstand bereikt zoals in 1993 en 1995 het geval was. Een uitzondering hierop vormt de Linnerweerd. Dit gebied is gelegen in het winterbedgebied van de Maas aan de voet van het laagterras.

Linnerweerd
De Linnerweerd, een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas, is globaal gelegen tussen de Maas en het laagterras, waarop de dorpskern gelegen is. Deze uiterwaarden worden doorsneden door de Vlootbeek, die uitmondt in de rivier. Ook ligt hier nog een afgesloten stuk oude maasmeander, de “Oude Maas”. Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw. Opvallend zijn de weilanden die met populieren zijn omzoomd. Deze worden afgewisseld met kleine bospercelen en boomgaarden. De Linnerweerd is toegankelijk via een weg, die vanaf de kern naar de stuw loopt, en enkele smalle veldwegen.

Maasplassen
Door uitgebreide grind en zandwinning veranderde het riviergebied ook tussen Linne en Roermond geheel van karakter. Er ontstonden grote waterplassen, die thans gebruikt worden voor grootschalige waterrecreatie. Deze Maasplassen strekken zich nu uit van Maaseik (B), Ohé en Laak tot aan Asselt. Naast jachthavens, dagstranden en campings zijn er ook natuurgebieden ingericht. Zo hoopt men te bereiken dat er een gevarieerd landschap tot ontwikkeling komt. Dicht in de buurt van Linne ligt bijvoorbeeld het natuurgebied Isabellegreend. Omdat er op de voedselrijke rivieroevers bomen zo snel groeien dat binnen enkele jaren een ondoordringbaar bos zou ontstaan heeft men ervoor gezorgd dat er grote zoogdieren grazen. Deze dieren zorgen ervoor dat er naast bos ook bloemrijke graslanden en struikgewas kan ontstaan.

Er grazen Poolse konikpaarden en Schotse Galloways. Deze dieren zijn goed opgewassen tegen de winterse omstandigheden en hebben weinig verzorging nodig. Dat is ook wel nodig want ze blijven het hele jaar in het gebied. De natuurterreinen zijn vrij toegankelijk voor wandelaars van zonsopgang tot zonsondergang.

Deel dit:
Linne

Deel dit bericht!