Deel dit:
Share

Langs de Hermansbeek en de Lombergbeek, zijbeken van de Geul, liggen hooilandjes, heggen en bosjes. In de hooilanden komt veel kwel voor; ook worden ze regelmatig overspoeld door de beken.

Sommige hooilandjes zijn wat ruiger, daar groeit meer moerasspirea. Door elk jaar te hooien, probeert Natuurmonumenten hier planten als herfsttijloos, knolsteenbreek, gevlekte orchis en slanke sleutelbloem te behouden.

Europese kanarie
In het Mechelderbeekdal zijn poelen aangelegd voor alpenwatersalamander, kleine watersalamander en bruine kikker. Broedvogels in het gebied zijn bosrietzanger, rietgors en Europese kanarie. Bij hevige regenval spoelt vanuit aangrenzende agrarische percelen voedselrijke grond het natuurgebied in. Om dit te voorkomen worden stroken struweel aangeplant.

Deel dit bericht!