Omleiding N273- Haelen. Jagers, Verzamelaars en Boeren uit de Prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem Leudal, provincie Limburg)

Op het onderzochte terrein zijn enkele Laat Paleolitische en Mesolithische werktuigen aangetroffen (Tjongerspitsen en microlieten) en daarnaast typisch Neolitische werktuigen (transversale pijlpunten, pijlpunten met schachtdoorn en weerhaken, fragmenten van gepolijste bijlen, maal- en slijpstenen, schrabbers enz).

Er zijn aardewerkscherven gevonden uit het Midden Neolithicum A (Michelsbercultuur) en vuurstenen artefacten van de Steingroep. In het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd heeft hier vermoedelijk langdurige bewoning plaatsgevonden. Ook in latere perioden was het gebied nog in gebruik.

Omleiding N273-Haelen

Deel dit:
Omleiding N273-Haelen

Deel dit bericht!