Op donderdag 25 januari is het nieuwe Kunstdepot en Atrium van SCHUNCK Museum in Heerlen geopend. Commissaris van de Koning Emile Roemer trapte af met de eerste gasttentoonstelling. 

Het nieuwe Kunstdepot als uitbreiding van het museum van SCHUNCK, biedt niet alleen meer ruimte voor de kunstcollectie, maar zorgt vooral ook voor structurele toegankelijkheid van de collectie voor het publiek. De collectie is in wisselende thematische presentaties op een interactieve manier te zien. Het Kunstdepot is straks voor iedereen vrij toegankelijk, en dat maakt SCHUNCK nog meer museum voor de stad. 

Daarnaast wordt het museum uitgebreid met een glazen overkluizing van de patio die het Glaspaleis en de muziekschool met het museum verbindt: het SCHUNCK Atrium. Wiel Arets Architects realiseerde het ontwerp van het kunstdepot en de overkapping van de patio. Boven op de glazen overkapping van de patio is de tekst “Les extrêmes se touchent” te lezen. De tekst is een eerbetoon aan Nic. Tummers (Heerlen, 1928-2020), ereburger van de gemeente Heerlen.

Gasttentoonstelling in het Kunstdepot 
Het nieuwe Kunstdepot bestaat uit drie verschillende zalen, met elk een andere tentoonstelling. Twee ruimtes vormen telkens samen een wisseltentoonstelling die elk halfjaar verandert. De eerste tentoonstelling krijgt het thema ‘kijken’. Deze bevat werken uit de collectie waar mensen echt naar moeten kijken; waar verrassingen in zitten, of die hen op het verkeerde been zetten. In de derde zaal is ruimte voor de tentoonstelling die wordt gecureerd door een gast. Deze wisselt vier keer per jaar; soms is er een andere gast aan de beurt (‘De keuze van’), soms wordt de ruimte gebruikt voor projecten. De eerste tentoonstelling uit deze reeks wordt samengesteld door Emile Roemer, deze werd ook op 25 januari geopend.

blankNic. Tummers in het Atrium 
Tot 10 maart is in het Atrium de tentoonstelling Jacobs Droom van Nic. Tummers te zien, dat één van de ideeën en dromen van de architect voor Heerlen toont. De beeldend kunstenaar en architectuurcriticus stond bekend als vurig pleitbezorger van de ‘socio-ruimte’, een interdisciplinaire benadering van beeldende kunst, architectuur en stedenbouw midden in de samenleving. Inhoudelijk richtte zijn engagement zich al vanaf het begin op Heerlen als centrum van de Mijnstreek. Hij pleitte in een zeer vroeg stadium voor behoud en herinrichting van het mijnlandschap als cultureel erfgoed. In de jaren 90 zette hij zich in voor het behoud van het Glaspaleis, inmiddels het huis van SCHUNCK.

In het Atrium verrijst een speciaal voor de tentoonstelling geproduceerde variant van de sculptuur Ladder tegen de Maan van Tummers, naast Tummers’ eigen sculptuur, diverse schetsen en aanvullende documentatie. Jacobs Droom is een uitnodiging tot hardop beeldend te dromen over Heerlen, in de hoop dat dromen ons een stap dichter richting de werkelijkheid brengt.

Opening tentoonstelling Aad de Haas: de kunstenaar, de mens
Tegelijk met de opening van het Kunstdepot en Atrium, opent ook de tentoonstelling Aad de Haas: de kunstenaar, de mens In de Aad de Haas zaal van SCHUNCK. In 1994 en 1995 kocht de Stadsgalerij (later SCHUNCK Museum) een belangrijk deel van de artistieke nalatenschap van Aad De Haas aan. De collectie Aad de Haas bevat meer dan 300 werken (schilderijen, tekeningen, monotypen en grafiek) van de kunstenaar, wat het de grootste collectie Aad de Haas van Nederland maakt. In Aad de Haas: de kunstenaar, de mens neemt SCHUNCK de bezoeker aan de hand van diverse schilderijen uit de collectie en foto’s van muurschilderingen mee langs de vier stijlperioden van De Haas. De tentoonstelling is te zien t/m 10 maart 2024.

Deel dit:
Share

Deel dit bericht!