Deel dit:
Share

In het Strijthagerbeekdal komen veel planten en dieren voor die kenmerkend zijn voor het Zuid-Limburgse beekdallandschap, zoals paarbladig goudveil, bittere veldkers, geelgors, das en veel dagvlinders.  

De steile hellingen van het beekdal zijn bebost, de minder steile hellingen zijn voornamelijk in gebruik als gras- en bouwland.

Vleermuizen
In dit natuurgebied liggen de boerenhoeves Winselerhof, waar de Strijthagerbeek ontspringt, en Overste Hof, dat is omringd door schraal grasland. Langs de beek liggen diverse bronnen met bronvegetatie. Het kwelwater wordt afgevoerd naar de beek. Kasteel Strijthagen met hoeve, watermolen en ijskelder dateert uit het midden van de zestiende eeuw. In de ijskelder overwinteren vleermuizen.

De wandelroute Cranenweyer Route gaat ook langs dit natuurgebied.

Spread the word. Share this post!